پنجشنبه 3 اسفند 1396 - 06 جمادى الثانية 1439
جستجو :
  معرفی آزمایشگاه مرکز
..آزمایشگاه های مرکز تحقیقات علوم و اعصاب در طبقه دوم دانشکده پزشکی،انتهای بخش فیزیولوژی مجاور آردی سی سی  قرار دارد 


رختکن و پذیرش آزمایشگاه ها
راهروی آزمایشگاه ها،تفاهم نامه ها با مراکز داخلی و خارجی در معرض دید هستن 

قسمت حیوانخانه و مداخلات و جراحی حیوانات آزمایشگاهی


آزمایشگاه سلولی ملکولی شامل دستگاه الایزا،الکتروفورزو وسترن بلات