پنجشنبه 2 آذر 1396 - 04 ربيع الأول 1439
جستجو :
 
امروز : 429
ديروز : 445
ماه : 874
 
 نظر سنجی
نظرتان در مورد سایت جدید چیست؟  
  آزمايشگاه مركز

آزمايشگاه هاي مركز تحقيقات علوم اعصاب در طبقه دوم دانشكده پزشكي، انتهاي بخش فيزيولوژي مجاور RDCC قرار دارد.


رختكن و پذيرش آزمايشگاه ها

راهروي آزمايشگاه ها، تفاهم نامه ها با مراكز داخلي و خارجي در معرض ديد هستند


قسمت حيوانخانه و مداخلات و جراحي حيوانات آزماشگاهي


آزمايشگاه سلولي مولكولي شامل دستگاه الايزا، الكتروفورز و وسترن بلات 

 
 Journal of Experimental and Clinical Neurosciences
 
 کمیته تحقیقات دانشجویی NSRC
 
 سیستم ثبت اطلاعات بیماران سکته مغزی
 
  سازمان جهانی استروک
 
 سامانه پژوهان
 
 ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی
 
 International Brain Research Organization