چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
جستجو :
  دانشجويان دكتراي تخصصی پژوهشي

نام و نام خانوادگی: دکتر رضا دلجوان انوری

 

رشته و گرایش: علوم اعصاب-استروک

(نورواپيدميولوژي سکته های مغزی)

پست الکترونیکی: deljavan1111@yahoo.com

 

 نام و نام خانوادگی: دکتر معصومه زمانلو

 

رشته و گرایش: علوم اعصاب-استروک

(درمانهای نوین سکته های مغزی)

پست الکترونیکی: m_zamanlu@yahoo.com

.

.

.

.

نام و نام خانوادگی: خانم  سهیلا بانی

رشته و گرایش: علوم اعصاب- ستون فقرات

پست الکترونیکی: banisoheila@yahoo.com

.

.

.

.

نام و نام خانوادگی: خانم  صالحی پور مهر

رشته و گرایش: علوم اعصاب- نورواورولوژی

پست الکترونیکی: