چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
جستجو :
 
امروز : 31
ديروز : 25
ماه : 1701
 
 نظر سنجی
نظرتان در مورد سایت جدید چیست؟  
  دکتر رضا دلجوان انورینام و نام خانوادگی: دکتر رضا دلجوان انوری

رشته و گرایش: علوم اعصاب-استروک (نورواپيدميولوژي سکته های مغزی)

پست الکترونیکی: deljavan1111@yahoo.com


 
 Journal of Experimental and Clinical Neurosciences
 
 کمیته تحقیقات دانشجویی NSRC
 
 سیستم ثبت اطلاعات بیماران سکته مغزی
 
  سازمان جهانی استروک
 
 سامانه پژوهان
 
 ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی
 
 International Brain Research Organization