شنبه 4 آذر 1396 - 06 ربيع الأول 1439
جستجو :
 
امروز : 854
ديروز : 341
ماه : 2132
 
 نظر سنجی
نظرتان در مورد سایت جدید چیست؟  
  دکتر رضا دلجوان انورینام و نام خانوادگی: دکتر رضا دلجوان انوری

رشته و گرایش: علوم اعصاب-استروک (نورواپيدميولوژي سکته های مغزی)

پست الکترونیکی: deljavan1111@yahoo.com


 
 Journal of Experimental and Clinical Neurosciences
 
 کمیته تحقیقات دانشجویی NSRC
 
 سیستم ثبت اطلاعات بیماران سکته مغزی
 
  سازمان جهانی استروک
 
 سامانه پژوهان
 
 ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی
 
 International Brain Research Organization