برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

آزمایشگاه واحد جراحی

 
این بخش مجهز به میکروسکوپ میکرو جراحی ثابت و سبک، دستگاه بی هوشی استنشاقی، استرئوتاکسی مایس و رت و دستگاه ایجاد ضایعه نخاعی می باشد، به محققین امکان انجام انواع مداخله های دقیق بر روی مغز و نخاع را فراهم می آورد. همچنین تجهیزات موجود در این بخش امکان انجام انواع نمونه برداری های پیشرفته در ارتباط با سیستم عصبی را فراهم می آورد.
Micro-surgery microscope


Inhalant Anesthesia


Impactor device


Stereotaxic surgery


Spinal cord surgery