برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

داده و منابع


آیتم های اطلاعاتی جمع آوری شده در کلیه بیمارستانهای دانشگاهی واجد بخش نورولوژی در سطح استان:

 

 1. اطلاعات دموگرافیک،

 2. اطلاعات پیش بیمارستانی (اورژانس 115)

 3. اطلاعات بخش اورژانس بیمارستان

 4. اطلاعات پذیرش و بستری بیمار در بخش های بستری بیمارستان

 5. اطلاعات تصویربرداری

 6. اطلاعات علائم و نشانه های استروک

 7. اطلاعات شرح حال بیمار

 8. اطلاعات سوابق بیماری

 9. اطلاعات ریسک فاکتورها

 10. اطلاعات درمان های طبی و بویژه درمانهای ترومبولیتیک، درمانهای جراحی، درمانهای مداخله ای

 11. اطلاعات عوارض داخل بیمارستانی

 12. اطلاعات تشخیص

 13. اطلاعات ترخیص بیمار از بیمارستان