برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز تحقیقات علوم اعصابNeurosciences Research Center

فهرست اصلی

اهداف

 

  1. اطلاعات و نتایج حاصل از مطالعه حاضر در صورتیکه در اختیار پزشکان معالج قرار داده شود، میتواند در ارزیابی درمانهای انجام شده قبلی و اتخاذ تدابیر درمانی جدید برای بیماران مربوطه مثمرثمر واقع گردد.
  2. اطلاعات و نتایج حاصل از مطالعه حاضر میتواند در تصمیم گیری و تصمیم سازی مدیران اجرایی سیستم سلامت منطقه و نیز سیاست گذاران نظام سلامت منطقه و کشور تاثیرات بسزایی داشته باشد.

  3. اطلاعات و نتایجحاصل از مطالعه حاضر میتواند در انجام و یا طراحی مطالعات مختلف پژوهشی و آزمودن فرضیه های مختلف مرتبط با آن سودمند باشد.