برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

اهداف

 

  1. اطلاعات و نتایج حاصل از مطالعه حاضر در صورتیکه در اختیار پزشکان معالج قرار داده شود، میتواند در ارزیابی درمانهای انجام شده قبلی و اتخاذ تدابیر درمانی جدید برای بیماران مربوطه مثمرثمر واقع گردد.
  2. اطلاعات و نتایج حاصل از مطالعه حاضر میتواند در تصمیم گیری و تصمیم سازی مدیران اجرایی سیستم سلامت منطقه و نیز سیاست گذاران نظام سلامت منطقه و کشور تاثیرات بسزایی داشته باشد.

  3. اطلاعات و نتایجحاصل از مطالعه حاضر میتواند در انجام و یا طراحی مطالعات مختلف پژوهشی و آزمودن فرضیه های مختلف مرتبط با آن سودمند باشد.