چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
جستجو :
  شورای پژوهشی مرکز
ریاست مرکز

دکتر مهدی فرهودی معاون پژوهشی

دکتر شیرین ببری


سایر اعضا (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر ناصر احمدی اصلدکتر مسعود پورعیسیدکتر لیلا روشنگر


دکتر محمدرضا ستاریدکتر داریوش سوادی اسکوییدکتر شیدا شعفی


دکتر همایون صادقی بازرگانی

دکتر مهناز طالبی


دکتر غفار شکوهیدکتر علی مشکینی


محمد یزدچی