برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز تحقیقات علوم اعصابNeurosciences Research Center

فهرست اصلی

شورای پژوهشی

 

آقای دکتر مهدی فرهودی
Google scholar profile ایمیل:
آقای دکتر داریوش سوادی اسکویی Google scholar profile سامانه علم سنجی ایمیل:
Soskoee@hotmail.com
آقای دکتر فریبرز رحیمی Google scholar profile سامانه علم سنجی ایمیل:
آقای دکتر محمد یزدچی Google scholar profile سامانه علم سنجی ایمیل:
آقای دکتر پرویز شهابی Google scholar profile سامانه علم سنجی ایمیل:
parvizshahabi@gmail.com
آقای دکتر علی مشکینی Google scholar profile سامانه علم سنجی ایمیل:
meshkinia@yahoo.com
آقای دکتر علیرضا فرنام Google scholar profile سامانه علم سنجی ایمیل:
farnama@tbzmed.ac.ir
آقای دکتر بهزاد برادران Google scholar profile سامانه علم سنجی ایمیل:
behzad_im@yahoo.com
آقای دکتر محمد کاظم طرزمنی Google scholar profile سامانه علم سنجی ایمیل:
tarzamni@yahoo.com
آقای دکتر سعید صدیق اعتقاد Google scholar profile سامانه علم سنجی ایمیل:
آقای دکتر جواد محمودی Google scholar profile سامانه علم سنجی ایمیل:
 
خانم دکتر مهناز طالبی Google scholar profile سامانه علم سنجی ایمیل:
خانم دکتر شیرین ببری Google scholar profile سامانه علم سنجی ایمیل:
babris@tbzmed.ac.ir
خانم دکتر لیلا روشنگر Google scholar profile سامانه علم سنجی ایمیل:
خانم دکتر فرشته فرج دخت Google scholar profile سامانه علم سنجی ایمیل: